Arkiv
Kunskapsseminarium besökstrender och naturturism

2017-08-24

Välkommen alla fjällaktörer i Sälen, Idre, Trysil och Engerdal, att under en eller två dagar ta del av aktuell
kunskap om besökstrender och naturturism i fjällen.
Anmäl dig senast 15/9:
http://www.lansstyrelsen.se/…/…/Kunskapsseminarium-idre.aspx

Inbjudan_kunskapskonferensFrendo i Sälen – en säker butik

2016-06-13

Frendo i Sälen har certifierats som en säker butik.
Säker butik är en kvalitetsmärkning som visar att man kan skog och mark.

 

Förutom att ha kompetens och kunnighet om lagar och regler för småskogsbruk, motorsågskörkort och arbetsteknik så ska man kunna erbjuda service.
Sortimentet skall inkludera godkänd säkerhetsutrustning, förbandsutrustning, samt miljöanpassat bränsle och smörjmedel.

 

Grattis till er certifiering!

 

Läs mer om märkningen Säker Skog – Säker butik.

 

Säker Butik-logotyp-utan sloganSälens Högfjällshotell ska Svanenmärkas

2016-06-09

Något som är av yttersta vikt i arbetet med att certifiera Sälen och Idre som en hållbara destinationer, är att fler företag miljöcertifierar sig.
Vi kan nu  med glädje meddela att Sälens Högfjällshotell har påbörjat arbetet med att miljömärka sin verksamhet med Svanenmärkningen.
Det är många kriterier som ska uppfyllas och ett gediget arbete som ska genomföras.
Här kan du läsa mer om Svanens kriterier för hotell, restaurang och konferens.

 

–>Kriterier

 

Under hösten kommer  projektet Hållbar destinationsutveckling att erbjuda företagare i Sälen och Idre viss rådgivning i hur man kan miljöcertifiera sig.
Mer information kommer!

 

 

PrintIdre fjäll skänker pantpengar till miljöprojekt

2016-06-07

Flera av skidanläggningarna i SITE-området samarbetar med Pantamera som en del av sitt miljöarbete.
Idre fjäll skänker sina pantpengar till miljöprojekt på Strandskolan i Idre.

 
Samarbetet mellan skidanläggningarna och Pantamera har intensifierats sedan det inleddes för drygt fyra år sedan och idag är 25 skidanläggningar engagerade. Sammanlagt finns omkring 60 pantigloos och ett hundratal plastkärl utplacerade i fjällen. I Idre samlas pant i sex pantigloos.
– Vi är både glada och stolta över samarbetet med Pantamera. Samtidigt som vi underlättar för våra gäster att göra en miljöinsats bidrar vi också till att höja miljömedvetenheten bland eleverna på Strandskolan, vilket är ett extra plus, säger Sofie Andersson, marknads- och försäljningschef på Idre Fjäll.

 

Läs hela artikeln –> HÄR

 

 SkiStar Sälen vill minska sin miljöpåverkan

2016-05-26

SkiStar Sälen är ett av de största företagen i Sälen och här jobbar man medvetet och framåt med miljöfrågorna.

Till exempel är man delägare i Dala Vind AB samt Dala Vindkraft ekonomisk förening som bygger, säljer och driver egna vindkraftverk.
Man har byggt ett värmeverk i Lindvallen och i Tandådalen för att tillgodose sitt energibehov för fastigheterna.
Fysiska möten ersätts med telefon-, webb- och videokonferensmöten för att minska resandet för personalen.
När man bygger nytt boende nyttjar man lokala byggföretag med lokalt anskaffat kretsloppsmaterial.
Man testar även elbilar, jobbar med GNSS baserad mätning av snödjupet och skidbussarna går på biodrivmedlet HVO.

 

SkiStar var också ett av de företag som deltog i Green2020, ett EU miljöprojekt om gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och norska Hedmark.
Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020. Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.

Läs mer om Green2020 – ett gränslöst energisamarbete

 

SkiStars hemsida kan du läsa mer om vilka miljöprojekt SkiStar stöder, och också vad man önskar att man som gäst hjälper till med när man besöker dem.

 

Bra jobbat tycker vi på SITE och vi ser fram emot att följa SkiStars fortsätta miljöarbete!

 

Pistmaskin Sälen 23 nov

Fotograf: SkiStar
Webbdesign av Mediaverket