Arkiv
Sälens Högfjällshotell ska Svanenmärkas

2016-06-09

Något som är av yttersta vikt i arbetet med att certifiera Sälen och Idre som en hållbara destinationer, är att fler företag miljöcertifierar sig.
Vi kan nu  med glädje meddela att Sälens Högfjällshotell har påbörjat arbetet med att miljömärka sin verksamhet med Svanenmärkningen.
Det är många kriterier som ska uppfyllas och ett gediget arbete som ska genomföras.
Här kan du läsa mer om Svanens kriterier för hotell, restaurang och konferens.

 

–>Kriterier

 

Under hösten kommer  projektet Hållbar destinationsutveckling att erbjuda företagare i Sälen och Idre viss rådgivning i hur man kan miljöcertifiera sig.
Mer information kommer!

 

 

PrintInbjudan till möte om hållbar destinationsutveckling i Sälen

2016-03-17

Äntligen har det blivit dags för SITE-projektet ”Hållbar destinationsutveckling/bærekraftigt reisemål” att bjuda in företagare inom besöksnäringen och Malung-Sälens kommun till ett gemensamt informations- och inspelsmöte!
 
Är du företagare inom besöksnäringen i Malung-Sälens kommun och vill vara med och utveckla Sälen till en hållbar destination?
Vi behöver dig och din kunskap för att utveckla och certifiera Sälen till en hållbar destination!

Arbetet med en hållbar destinationsutveckling (bærekraftigt reisemål) är ett delprojekt inom Interregprojektet SITE ll, och ska genomföras i samarbete mellan de berörda kommunerna, besöksnäringens företag och andra aktörer.
 
Sälen och Idre kommer genom SITES hållbarhetsarbete att bli piloter och först i Sverige med att certifiera sig som en hållbar destination!
Erfarenheter från Norge visar att företag på destinationerna genom projektet uppnår en bättre lönsamhet samt att destinationen får en bättre konkurrenskraft överlag.
Samarbetet ökar och miljöns negativa inverkan av turismrelaterade verksamheter minimeras i linje med de nationella miljömål som har ställts upp.
 
Se inbjudan nedan!
 
Om länken i bilden inte är klickbar, använd denna: http://goo.gl/forms/0ODOiGDu3A
 

salenInbjudan till möte om hållbar destinationsutveckling i Idre

2016-03-17

Äntligen har det blivit dags för SITE-projektet ”Hållbar destinationsutveckling/bærekraftigt reisemål” att bjuda in företagare inom besöksnäringen och Älvdalens kommun till ett gemensamt informations- och inspelsmöte!
 
Vi behöver dig och din kunskap för att utveckla och certifiera Idre till en hållbar destination!

 

Arbetet med en hållbar destinationsutveckling (bærekraftigt reisemål) är ett delprojekt inom Interregprojektet SITE ll, och ska genomföras i samarbete mellan de berörda kommunerna, besöksnäringens företag och andra aktörer.
Idre och Sälen kommer genom SITES hållbarhetsarbete att bli piloter och först i Sverige med att certifiera sig som en hållbar destination!
 
Erfarenheter från Norge visar att företag på destinationerna genom projektet uppnår en bättre lönsamhet samt att destinationen får en bättre konkurrenskraft överlag.
Samarbetet ökar och miljöns negativa inverkan av turismrelaterade verksamheter minimeras i linje med de nationella miljömål som har ställts upp.
Se inbjudan nedan!
 
Om länken i bilden inte är klickbar, använd denna:
http://goo.gl/forms/nAE643i9V5
 

Inbjudan Idre hållbar destinationsutveckling
Webbdesign av Mediaverket