Arkiv
Sälen och Idre – först i Sverige med en hållbarhetsmärkning för destinationer

2018-03-20

 

DSC_3010

 

 

salenidre

 

Först i Sverige med en hållbarhetsmärkning för destinationer

 

 

Sälen och Idre GODKÄNDA som Sustainable destinations – Sälen och Idre har under perioden 2016-2018 varit piloter för den norska modellen
”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen sätter sitt arbete med hållbarhet i system.
Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige och har även följts av Visit Dalarna, Region Dalarna samt Tillväxtverket.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.

”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018.
 

Vill nå nya målgrupper i Europa
Destinationerna Sälen och Idre är Sveriges största respektive fjärde största vintersportdestinationer. Genom SITE – projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.

Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i Scandinavian Mountains har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.

Norsk processmodell
Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.

”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har skett i samverkan med kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer” säger Camilla Lind.

Som pilot har SITE – projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.

”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och
har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrative system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt” säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.
 

Om SITE

  • Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna i SITE-regionen (Trysil och Engerdal ligger i Norge).
  • SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg samt regionala aktörer både i Dalarna och Hedmark.
  • I SITE II projektet var målsättningen att regionen SITE med Scandinavian Mountains certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovation Norge förvaltar.
  • Nu 2018 är hela SITE-regionen en hållbar region genom Innovation Norges märkning.

 

 

 

För ytterligare information:
Camilla Lind huvudprojektledare, 070-5255543, camilla@sitedestination.com
Ingunn Sørnes, särskild rådgivare, +47 95778663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no

 Inbjudan till möte om hållbar destinationsutveckling i Sälen

2016-03-17

Äntligen har det blivit dags för SITE-projektet ”Hållbar destinationsutveckling/bærekraftigt reisemål” att bjuda in företagare inom besöksnäringen och Malung-Sälens kommun till ett gemensamt informations- och inspelsmöte!
 
Är du företagare inom besöksnäringen i Malung-Sälens kommun och vill vara med och utveckla Sälen till en hållbar destination?
Vi behöver dig och din kunskap för att utveckla och certifiera Sälen till en hållbar destination!

Arbetet med en hållbar destinationsutveckling (bærekraftigt reisemål) är ett delprojekt inom Interregprojektet SITE ll, och ska genomföras i samarbete mellan de berörda kommunerna, besöksnäringens företag och andra aktörer.
 
Sälen och Idre kommer genom SITES hållbarhetsarbete att bli piloter och först i Sverige med att certifiera sig som en hållbar destination!
Erfarenheter från Norge visar att företag på destinationerna genom projektet uppnår en bättre lönsamhet samt att destinationen får en bättre konkurrenskraft överlag.
Samarbetet ökar och miljöns negativa inverkan av turismrelaterade verksamheter minimeras i linje med de nationella miljömål som har ställts upp.
 
Se inbjudan nedan!
 
Om länken i bilden inte är klickbar, använd denna: http://goo.gl/forms/0ODOiGDu3A
 

salenInbjudan till möte om hållbar destinationsutveckling i Idre

2016-03-17

Äntligen har det blivit dags för SITE-projektet ”Hållbar destinationsutveckling/bærekraftigt reisemål” att bjuda in företagare inom besöksnäringen och Älvdalens kommun till ett gemensamt informations- och inspelsmöte!
 
Vi behöver dig och din kunskap för att utveckla och certifiera Idre till en hållbar destination!

 

Arbetet med en hållbar destinationsutveckling (bærekraftigt reisemål) är ett delprojekt inom Interregprojektet SITE ll, och ska genomföras i samarbete mellan de berörda kommunerna, besöksnäringens företag och andra aktörer.
Idre och Sälen kommer genom SITES hållbarhetsarbete att bli piloter och först i Sverige med att certifiera sig som en hållbar destination!
 
Erfarenheter från Norge visar att företag på destinationerna genom projektet uppnår en bättre lönsamhet samt att destinationen får en bättre konkurrenskraft överlag.
Samarbetet ökar och miljöns negativa inverkan av turismrelaterade verksamheter minimeras i linje med de nationella miljömål som har ställts upp.
Se inbjudan nedan!
 
Om länken i bilden inte är klickbar, använd denna:
http://goo.gl/forms/nAE643i9V5
 

Inbjudan Idre hållbar destinationsutveckling
Webbdesign av Mediaverket