Arkiv
SkiStar Sälen vill minska sin miljöpåverkan

2016-05-26

SkiStar Sälen är ett av de största företagen i Sälen och här jobbar man medvetet och framåt med miljöfrågorna.

Till exempel är man delägare i Dala Vind AB samt Dala Vindkraft ekonomisk förening som bygger, säljer och driver egna vindkraftverk.
Man har byggt ett värmeverk i Lindvallen och i Tandådalen för att tillgodose sitt energibehov för fastigheterna.
Fysiska möten ersätts med telefon-, webb- och videokonferensmöten för att minska resandet för personalen.
När man bygger nytt boende nyttjar man lokala byggföretag med lokalt anskaffat kretsloppsmaterial.
Man testar även elbilar, jobbar med GNSS baserad mätning av snödjupet och skidbussarna går på biodrivmedlet HVO.

 

SkiStar var också ett av de företag som deltog i Green2020, ett EU miljöprojekt om gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och norska Hedmark.
Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020. Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.

Läs mer om Green2020 – ett gränslöst energisamarbete

 

SkiStars hemsida kan du läsa mer om vilka miljöprojekt SkiStar stöder, och också vad man önskar att man som gäst hjälper till med när man besöker dem.

 

Bra jobbat tycker vi på SITE och vi ser fram emot att följa SkiStars fortsätta miljöarbete!

 

Pistmaskin Sälen 23 nov

Fotograf: SkiStarKommentarer hanteras avDisqus

Webbdesign av Mediaverket