Offentlig infrastruktur

Offentlig infrastruktur

 
SITE vill göra det offentliga till en möjliggörare för hållbar utveckling. Arbetet bygger på att skapa samarbetsprocesser mellan gränskommunerna och att utforma former för dialog mellan beslutstagare, tjänstemän, näringsliv och den akademiska världen. För att förankra långsiktiga beslut bland allmänheten har projektet kontinuerligt informerat och fört en öppen dialog med invånarna.

 

För att uppnå konkreta resultat har SITE Destination fokuserat på strategiska lösningar till utmaningar som finns i det offentligas och besöksnäringens vardag. Samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning har prioriterats som arbetsområden.
Vi anser att utan denna koppling till det offentliga kan inte Scandinavian Mountains få fullt genomslag på den internationella marknaden. Det offentliga som möjliggörare med alla de nätverk som byggts upp under SITE utgör grunden i den fria företagsamheten inom ”Scandinavian Mountains”.
Webbdesign av Mediaverket