Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I praktiken innebär det att balansera ekonomiska intressen med miljö och samhällsaspekter.
Målet är att hela SITE-regionen kvalificerar sig för märkningen bærekraftig reisemål.
 

Trysil är redan certifierade och där pågår arbetet med utvärdering för en ny märkning under våren 2016. Engerdal arbetar med sin märkning och kommer att ansöka om märket för bærekraftig reisemål i januari 2017.
Malung-Sälens kommun och Älvdalens kommun är piloter för Hållbar destinationsutveckling enlig den norska modellen ”Bærkraftigt reisemål” som certifierar destinationer och arbetet med att certifiera Sälen och Idre startade i januari 2016.
Certifieringen för ”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge. Certifieringen bygger på en standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.
Certifieringen förutsätter att alla delar av en destination tar till vara på natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet ska ske i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer.

 

 

SITE – projektet arbetar efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet i de bägge kommunerna.
I detta projekt är den uttalade målsättningen att regionen SITE med Scandinavian Mountains certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovasjon Norge förvaltar.
Arbetet med hållbarhet är extra viktigt då destinationerna i Scandinavian Mountains har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.
Innovasjon Norge och Tillväxtverket är observatörer i projektet och stödjer Sälen och Idre som piloter för certifieringsmodellen i Sverige.

 

Här kan du ta del av handlingsplanerna som projektet tillsammans med turismföretagen, destinationsbolagen och kommunerna tagit fram.

Handlingsplan och åtgärder Idre

Handlingsplan och åtgärder Sälen

 

SITE-regionen först med en hållbarhetsmärkning för destinationer i två länder och fyra kommuner!
Läs mer
Webbdesign av Mediaverket