Entreprenörskap

Entreprenörskap

 
Erfarenheten säger oss att det är inte många nyföretagare som startar verksamhet med produkter för sommarhalvåret i vår region, och det finns ju en förklaring i att insatsen för att utveckla och sälja sommarhalvåret har varit begränsad.
Vi har flera potentiella utvecklingsområden för attraktiva upplevelser där vi idag, i allt för liten grad, har klarat att ta fram unika upplevelser anpassade till den marknad och målgrupp som inte är skandinavisk.

 

– Erbjuda skog, fjäll, vatten, älv och snö till guidade naturupplevelser, vare sig det är på skidor, cykel, eller vandring, toppturer, upplevelseturer med övernattning, jakt och fiske, kultur och historia etc.
– Ställa i ordning för organiserade aktiviteter i form av fasta installationer
– Produktion, sälj och servering av lokalmat som en del av upplevelsen
– Produktion och sälj av lokalt producerade och gärna hållbara (miljö) produkter

 

Vi tror att det är av stort värde, både för den lokala lönsamheten och den internationella utvecklingen, att det under denna interregperiod påbörjas ett brett och professionellt arbete för att dra till sig, kanske till och med handplocka personer och nyföretagare som har både idéer och kompetens att utveckla och driva upplevelseprodukter på den internationella marknaden.
Både barmarksprodukter men helst också helårsverksamheter.

För att lyckas med denna typ av rekrytering måste förhållandena tillrättaläggas, så att de som önskar satsa i vårt område, finner det attraktivt.
Det innebär samarbetskonstellationer och tillgång till en utvecklingsmiljö.
Men också tillgång till ekonomisk och branschspecifikt stöd för att starta upp, hjälp med lokalisering och tillgång till mark och områden för att driva aktiviteter.

Sist men inte minst möjligheten att etablera sig privat med eller utan familj.




Webbdesign av Mediaverket