SITE Destination – en investering för framtiden

SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.
Projektet, som pågår 1 juli 2015 till 30 juni 2018 (OBS! Projektet har ansökt om förlängning och nytt slutdatum är 2018-12-31), delfinansieras av EU och den norska staten genom Interregprogrammet samt Region Dalarna. Interregprogrammets vision är att ”genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft”.
Interregprogrammet har en genomgående strävan att främja en hållbar utveckling. Genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning kommer SITE Destination att arbeta för att stärka regionens konkurrenskraft gentemot övriga Europa.
Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter.

 

The SITE Destination project is a collaborative initiative between Sweden and Norway.
SITE Destination stands for development of Sälen, Idre, Trysil and Engerdal. The project, which commenced 1st July 2014 and is due to finish 30th June 2018, is financed by the EU and the Norwegian government via the Interregprogramme.
The Interregprogramme’s vision is to increase the region’s attractiveness and give it a competitive advantage through cross-border collaboration. The programme inherently strives towards sustainable development. SITE Destination’s mission is to sustainably strenghten the regions ability to compete against other European destination. The project will achieve this by focusing on community services, infrastructure and skills. The vision is to create a world class tourist destination with year round activities.
Webbdesign av Mediaverket